Downloadsachmienphi.com

Quản Trị Hành Chánh Văn Phòng

Quản Trị Hành Chánh Văn Phòng - Đồng Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Ngọc An
Hành Chánh Văn Phòng – Đồng Thị Thanh Phương,

Hành Chánh Văn Phòng

Tác Giả: Đồng Thị Thanh Phương,

Thể Loại: Kinh Tế

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Loading...

Giới Thiệu Sách:

Hành Chánh Văn Phòng – Đồng Thị Thanh Phương,

hành chính văn phòng là một công tác quan trọng đối với bất kỳ một cơ quan nào, có ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của cơ quan. Công tác này nếu được thực hiện tốt sẽ thúc đẩy sự tiến bộ trên nhiều mặt của tổ chức và ngược lại, nếu thực hiện không hiệu quả có thể tác động tiêu cực đến quá trình phát triển của tổ chức đó. Quản trị hành chính văn phòng là một công tác cần có sự hiểu biết sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, vì thế nó cũng là một thách thức đối với nhiều nhà quản lý. Trong thực tế, nhiều cấp lãnh đạo đã gặp không ít khó khăn trong công tác quản lý và điều hành, nhất là trong bối cảnh xã hội hiên nay, khi thực tiễn đòi hỏi những phương thức quản lý mới và sự phát triển của công nghệ thông tin dần trở cụ đắc lực cho công tác quản trị, đồng thời cũng ẩn chứa không ít rủi ro.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo