Downloadsachmienphi.com

Võ thuật Trung Hoa – Đao thuật

Võ thuật Trung Hoa - Đao thuật - Hà Sơn
Trung Hoa – Đao thuật –

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Trung Hoa – Đao thuật –

Bộ sách “ Trung Hoa” gồm 5 tập là những động tác từ cơ bản của tay và chân đến sử dụng thành thạo các dụng khí như đao thuật, kiếm thuật, côn thuật và giáo thuật. Để những người yêu thích và đam mê luyện tập một cách lợi nhất dễ học và dễ tập luyện.

Cuốn sách gồm 2 chương:

Chương 1: Động tác tổ hợp

I. Tổ hợp 1

1. Bước nhảy xoay người, cắt đao

2. Bước hình cung, đâm đao 1

3. Nâng gối, đỡ đao

4. Chân bước hình cưỡi ngựa, móc sang trái, cắt đao 1

5. Bước hình cung, tránh đao 1

6. Nâng gối, che đao 1

7. Bước nhảy xoay người, cắt đao 2

8. Bước hình cung, đâm đao 2

9. Nâng gối, đỡ đao 2

10. Bước chân hình cưỡi ngựa, móc sang trái, cắt đao 2

11. Bước hình cung, tránh đao 2

12. Nâng gối, che đao 2

II. Tổ hợp 2

1. Nâng gối, đâm đao

2. Nhảy xoay người, bước hình cung, quàng đầu

3. Quấn qua đầu, bước hình cung, che đao

4. Quàng qua đầu, bước nhảy xoay người, bước hình cưỡi ngựa, cắt đao

5. Mũi đao ở bên trái, cán đao ở bên phải

6. Nâng gối, đâm đao 2

– Tổ hợp 3

– Tổ hợp 4

Chương 2: Đao thuật trung cấp

– Giai đoạn 1

– Giai đoạn 2

– Giai đoạn 3

– Giai đoạn 4

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo