Downloadsachmienphi.com

Võ thuật Trung Hoa – Giáo thuật

Võ thuật Trung Hoa - Giáo thuật - Hà Sơn
Trung Hoa – Giáo thuật –

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Trung Hoa – Giáo thuật –

Bộ sách “ Trung Hoa” gồm 5 tập là những động tác từ cơ bản của tay và chân đến sử dụng thành thạo các dụng khí như đao thuật, kiếm thuật, côn thuật và giáo thuật. Để những người yêu thích và đam mê luyện tập một cách lợi nhất dễ học và dễ tập luyện.

Chương 1: Tổ Hợp 1

1. Chụm chân, ôm giáo

2. Tư thế khụy chân, bước hình cung, đâm ngang giáo

3. Bước nhỏ về phía trước, cắm giáo 1

4. Bước lên, múa hất giáo sang bên trái phải 1

5. Bước chéo ngã, gác giáo xoay người 1

6. Nâng gối, xoay hông, bước trượt, đâm giáo xuống 1

7. Lùi bước, bước hình cung, đâm ngang giáo 1

8. Bước nhỏ về phía trước, cắm giáo 2

9. Bước lên, múa hất giáo sang hai bên trái phải 2

10. Bước chéo ngã, gác giáo xoay người 2

11. Nâng gối, xoay hông, bước trượt, đâm giáo xuống 2

12. Lùi bước, bước hình cung, đâm ngang giáo 2

13. Chụm chân băng giáo

II. Tổ hợp 2

1. Chụm chân ôm giáo

2. Tư thế khỵu chân, bước hình cung đâm ngang giáo

3. Bước chéo ngã, gác giáo 1

4. Đá luồn giáo ra sau lưng, ném giáo 1

5. Bước lên đón lấy giáo 1

6. Nhảy bước hình cung, đâm ngang giáo 1

7. Cắm giáo, chụm chân móc cán giáo

8. Xoay người, bước hình cung, đâm ngang giáo

9. Bước chéo ngã, gác giáo 2

10. Đá luồn giáo ra sau lưng, ném giáo 2

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo