Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Giải Toán Trên Máy Tính Cầm Tay Casio 570VN Plus
Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Giải Toán Trên Máy Tính Cầm Tay Casio 570VN Plus
11/09/2018
Hướng Dẫn Ôn Luyện Thi Trung Học Phổ Thông Quốc Gia Môn Sinh Học
Hướng Dẫn Ôn Luyện Thi Trung Học Phổ Thông Quốc Gia Môn Sinh Học
11/09/2018
Show all

Hóa Học Hữu Cơ

Hóa Học Hữu Cơ

Hóa Học Hữu Cơ

Hóa Học Hữu Cơ

Hóa Học Hữu Cơ

Tác Giả: Đặng Như Tại, Trần Quốc Sơn

Danh mục: Lớp 12

Đặt Sách FAHASA
Đặt Sách SHOPEE
Đặt Sách VINABOOK

Download sách Hóa Học Hữu Cơ – Đặng Như Tại, Trần Quốc Sơn

Bạn đọc vui lòng nhấp chọn định dạng Ebook (pdf/epub/mobi/azw3) để Download hoặc đọc online. Cảm ơn.

Hình Ảnh Tên Sách/Ebook Download – Đọc Online
Hóa Học Hữu Cơ Hóa Học Hữu Cơ ĐỌC ONLINE

DOWNLOAD PDF

GIỚI THIỆU SÁCH

Hóa Học Hữu Cơ – Đặng Như Tại, Trần Quốc Sơn

Giáo trình hoá học hữu cơ được biên soạn theo chương trình hoá học hữu cơ do Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo ban hành cho nhóm ngành III và các ngành có liên quan.
Sách gồm 5 chương :Hai chương đầu do GS TRẦN QUỐC SƠN trường Đại học Quốc Gia Hà Nội viết, nội dung chủ yếu là đại cương về hoá hữu cơ và hidrocacbon; ba chương còn lại do GS.TS. Đặng Như Tại trường ĐHKHTN-ĐHQG Hà Nội viết nội dung chủ yếu đề cập đến dẫn xuất hidrocacbon và hợp chất dị vòng.
Giáo trình được dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên, tài liệu tham khảo cho giáo viên phổ thông và học sinh trung học và học sinh các lớp năng khiếu về hoá học.
Chương 1 – Đại cương về hóa học hữu cơ
– Mở đầu
– Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
– Khai niệm về một số phương pháp phổ khảo sát cấu trúc phân tử
– Hiệu ứng cấu trúc
– Phản ứng của hợp chất hữu cơ
– Danh pháp hợp chất hữu cơ
Chương 2 – Hiđrocacbon
– Hiđrocacbon no
– Hiđrocacbon không no
– Hiđrocacbon thơm
Chương 3 – Hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức
– Dẫn xuất halogen
– Hợp chất cơ nguyên tố
– Ancol và phenol
– Andehit và xeton
Chương 4 – Hợp chất tạp chức
– Hiđroxiaxit
– Gluxit
– Aminoaxit
– Protein
Chương 5 – Hợp chất dị vòng
– Dị vòng 5 cạnh một dị tử
– Dị vòng 6 cạnh 1 dị tử
– Dị vòng 6 cạnh 2 dị tử


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *