Downloadsachmienphi.com

Tài Chính Dành Cho Những Nhà Quản Lý Không Chuyên

Tài Chính Dành Cho Những Nhà Quản Lý Không Chuyên - Katherine Wagner
Tài Chính Dành Cho Những Nhà Quản Lý Không Chuyên –

Tài Chính Dành Cho Những Nhà Quản Lý Không Chuyên

Tác Giả:

Thể Loại: Kinh Tế

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Loading...

Giới Thiệu Sách:

Tài Chính Dành Cho Những Nhà Quản Lý Không Chuyên –

Tập sách nhỏ “Tài chính dành cho những nhà quản lý không chuyên” này của NXB McGrau-Hill là một kim chỉ nam quý báu giúp những nhà quản lý không chuyên nghiệp về tài chính, đặc biệt cho những người chủ doanh nghiệp, nắm bắt được những điểm cốt lõi trong những vấn đề tài chính, ý thức và hiểu biết hơn những vấn đề then chốt, biết đánh giá chính xác hơn những tín hiệu tích cực, cũng như những tín hiệu đáng ngờ, biết đặt câu hỏi, tìm tòi và quan trọng hơn biết cách tự đi tìm câu trả lời cho mình những câu hỏi quan trọng được đặt ra.

Bạn cần hiểu được những thuật ngữ và công cụ chuyên môn, biết kế toán viên và kiểm toán viên làm gì, biết theo dõi dòng tiền mặt như thế nào; đọc báo cáo tài chính, bảng cân đối tài chính, hiểu biết về chính sách quản lý hàng tồn kho, cách lập dự toán, cắt giảm chi phí, biết các mẹo cần thiết xử lý những vấn đề phức tạp, hiểu được những cách làm dễ dãi của người quản lý bên dưới, nhận ra những vấn đề tiềm ẩn…

Cuốn sách làm cho bạn nắm bắt những vấn đề một cách dễ dàng, và quyết tâm hơn nhằm nâng cao bản thân và hiệu quả trong công tác quản lý.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo