Trắc nghiệm Lịch sử 12 dùng cho luyện thi Đại học và Cao đẳng

Sáng tạo bất đẳng thức
Sáng tạo bất đẳng thức
11/09/2018
Tuyển Tập 90 Đề Thi Thử Quốc Gia Môn Vật Lý
Tuyển Tập 90 Đề Thi Thử Quốc Gia Môn Vật Lý
11/09/2018
Show all

Trắc nghiệm Lịch sử 12 dùng cho luyện thi Đại học và Cao đẳng

Trắc nghiệm Lịch sử 12 dùng cho luyện thi Đại học và Cao đẳng

Trắc nghiệm Lịch sử 12 dùng cho luyện thi Đại học và Cao đẳng

Trắc nghiệm Lịch sử 12 dùng cho luyện thi Đại học và Cao đẳng

Trắc nghiệm Lịch sử 12 dùng cho luyện thi Đại học và Cao đẳng

Tác Giả: Trương Ngọc Thơi

Danh mục: Lớp 12

Đặt Sách FAHASA
Đặt Sách SHOPEE
Đặt Sách VINABOOK

Download sách Trắc nghiệm Lịch sử 12 dùng cho luyện thi Đại học và Cao đẳng – Trương Ngọc Thơi

Bạn đọc vui lòng nhấp chọn định dạng Ebook (pdf/epub/mobi/azw3) để Download hoặc đọc online. Cảm ơn.

Hình Ảnh Tên Sách/Ebook Download – Đọc Online
Trắc nghiệm Lịch sử 12 dùng cho luyện thi Đại học và Cao đẳng Trắc nghiệm Lịch sử 12 dùng cho luyện thi Đại học và Cao đẳng ĐỌC ONLINE

DOWNLOAD PDF

GIỚI THIỆU SÁCH

Trắc nghiệm Lịch sử 12 dùng cho luyện thi Đại học và Cao đẳng – Trương Ngọc Thơi

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN MỘT. LỊCH SỬ VIỆT NAM
Chương I. Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất.
Chương II. Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam.
Chương III. Cuộc đấu tranh để xây dựng và bảo vệ chính quyền dân chủ nhân dân (1945 – 1946).
Chương IV. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ (1946 – 1954).
Chương V. Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, đấu tranh thống nhất đất nước (1954 – 1975).
Chương VI. Công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa (1975 – 1991).
PHẦN HAI.LỊCH SỬ THẾ GIỚI


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *